ДП «НДІ МЕП Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України»

тел./факс

(050) 273-20-06

(095) 429-52-10

e-mail:

niimep@ukr.net

Адрес:

85110, Україна,

м. Костянтинівка, пл. Перемоги, 8

Наукова діяльність

Основним напрямом наукових досліджень Институту є:

  • Комплексна розробка наукових основ гігієни праці та професійної патології в промисловості України та інших провідних галузях народного господарства Донбасу.
  • Встановлення загальних  закономірностей и механізмів впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу на здоров’я робітників з метою обґрунтування ефективних заходів профілактики, діагностики і лікування професійних і професійно-обумовлених захворювань.
  • Розробка науково обгрунтованих підходів до оцінки та управління професійним ризиком з урахуванням сучасних концепцій ВООЗ, МОП, Евросоюзу.
  • Розробка і наукове обґрунтування теоретичних основ попередження впливу небезпечних факторів при введенні нових технологій та матеріалів.
  • Гігієнічна регламентація хімічних та фізичних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості праці.
  • Розробка ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань, обумовлених впливом шкідливих факторів.
  • Розробка та впровадження нових методів дослідження чинників виробничого середовища.
  • Розробка та наукове обгрунтування критеріїв психофізіологічного добору працівників вугільної промисловості; розробка методів психофізіологічної експертизи працівників для професійного добору.
  • Розробка нормативно-методичних документів та практичне забезпечення санітарно-епідеміологічної служби України з проблем гігієнічної оптимізації умов праці.